Các hoạt động của tác giả từ khi trở về Việt Nam định cư vào tháng 8 năm 2008.

  • Giảng viên thỉnh giảng tại hầu hết các trường đại học chuyên ngành kinh tế, bất động sản và các chương trình quản trị doanh nghiệp trên khắp cả nước.

  • Tháng 10 năm 2011 thành lập Trường Đào tạo Quốc tế Leader Real.

  • Tháng 9 năm 2013 bắt đầu viết về quyển sách “Bậc Thầy Môi Giới Địa Ốc”.

  • Tháng 12/2015 hoàn tất tác phẩm và phát hành sách

  • Tháng 11/2018 chuẩn bị nội dung biên soạn lại cuốn sách

  • Tháng 6/2019: Thầy Quay Trở Lại với sự mong chờ của cộng đồng doanh nhân Bất Động Sản tại Việt Nam

“Hai Năm Một Chặng Đường”

Hành trình quyển sách ” Bậc Thầy Môi Giới Địa Ốc “

Tháng 7/2015 – Bản Thảo được hoàn thành